Her kurumun bir işleyişi ve kültürü olmalı. Kurum kültürü oluşturmak ve sürekli hale getirmek için yenilenen ve yerleşen bir yapıda tüm çalışanların bunun farkındalığını taşıyor olması gerekir.

Sektörde fark yaratarak yaptığı yenilikler ve değişimler sayesinde kendini kanıtlamış olan, mükemmel finansman yapısına, gelişmiş makine, donanım ve bilişim sistemlerine sahip kurumlar bile, bu güçlerini ancak vasıflı ve eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli var olabilirler. Günümüzde var oldukları alanda kalıcı olmak ve pazar payını arttırmak için rekabet eden firmalarda, rekabet şartlarının ve araçlarının hemen hemen aynı olduğu göz önüne alındığında, kalıcı olmak ve fark yaratmak adına firmaların aradığı sihirli bir değnektir eğitim. Eğitimi bir şirket kültürü haline getiremeyen kurumlar gerekli yeniliklere ve değişimlere zamanında uyum sağlayamaz. Bu durumda önce sektördeki pazar payları azalır, sonra rekabet edemez hale gelir ve sonunda yok olurlar.

Fark yaratarak kalıcı olmayı hedefleyen her kurum ve kuruluş bünyesinde barındırdığı personelinin ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmalıdır. Ancak alınan “Eğitim Danışmanlığı” sadece kurumsal anlamda eğitim aldırma hedefini gerçekleştirmeye yönelik olmamalıdır.“Eğitim Danışmanlığı” alınan kurumun bünyesinde çalışan eğitmenlerin, eğitim verdikleri alanda gerekli teknik ve pedagojik yetkinliklere sahip olup olmadığını sorgulamak gereklidir. Firmaların bu konuda bilinçlenmesi eğitim danışmanlığı hizmetlerinin de kalitesini şüphesiz artıracaktır.

Share.

Leave A Reply