Takım Ruhu ve Takım Çalışması

TAKIM OLMAK, Takım Ruhu ve Takım Çalışması 

Birlikte daha başarılı bir gelecek için el ele!

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır.

Henry ford

 

Takım Ruhu ve Takım çalışması

Takım nedir ?

Takım Ruhu ve Takım Çalışması detaylarına geçmeden önce “Takım” kavramını iyi anlamak gerekir. Genellikle takım denildiğinde birkaç bireyin oluşturduğu küçük gruplar akla gelir . ama takım bundan daha ötede bir anlam taşır

Takım bireylerin toplamından fazla olduğu gibi takım çalışması bireylerin davranışlarının toplamından da fazladır.

Zaten bireylerden oluşan herhangi bir grubu takım olarak isimlendirmeyiz ve onlardan takım performansı da beklemeyiz .

 

Takım Ruhu ve Takım çalışması

Takım yaklaşımı

Varsayımlar

 • Bir kişinin yapamayacağı seyler
 • Takım iyi çalışırsa takımın bağlı olduğu kurumda iyi çalışır
 • Takımların oluşturduğu kurum ve organizasyonlar bireylere bağlı olan kurum ve organizasyonlara gore daha verimlidir
 • Sinergetic karar verme, “Bütün, onu oluşturan parçalardan daha büyüktür”

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması için Takım performansı birey performansından daha iyi midir?

Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı ve zeki değildir.

Japon atasözü

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Neden Takım?

 • Takımlar çeşitli beceri, deneyim ve muhakeme isteyen görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden daha başarılı olmaktadırlar.
 • Takımlar kurumların veya sirketlerin çalışanlarının becerilerini daha iyi kullanabilmelerini sağlayarak onlara rakipleri ile rakabette üstünlük sağlamaktadırlar.
 • Takımlar üyelerinin geniş alana yayılan becerileri ve iş tanımları nedeniyle değişikliklere daha çabuk uyum gösterebilmektedirler.
 • Takımlar üye sayısına orantılı olarak daha çok bilgi akışını sağlayacağından, şirketler dış dünyanın taleplerine daha çabuk yanıt verirler.
 • Takımlar, kurumların demokratik yapısını güçlendirerek çalışanların motivasyonunun artmasında önemli bir rol oynar.
 • Takım çalışmasında üyeler birbirlerinden devamlı olarak birşeyler talep ederler ve bu da yardımlaşma duygusunu perçinler
 • Takımlar, bir gruba ait olma yani sosyalleşme güdülerini besler ve buda motivasyonel bir artışa neden olur .

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Başarılı bir takım oluşturma basamakları

 • Takımın oluşturulması
 • Takım üyelerinin birbirlerine alışması
 • Takım üyelerinin güç kazanması
 • Uygulamaların başlaması
 • Sinerji – ortak güç
 • Performans

 

Takım Ruhu ve Takım çalışması sinerji oluşturmaktır.

SİNERJİ = Yetki- Sorumluluk, Dinleme, Kabul, Kalite, Güven, Destek, Farklılık

 

Takım Ruhu ve Takım çalışması

İyi takımın nitelikleri

Güven, destek, iletişim, takım hedefleri, çatışmaların çözümlenmesi, üyelerin kullanılması, kontrol, çalışma ortamı, takımın fikir birliği

 

Takımlar neden başarısız olur?

Yetersiz işbirliği, amaçtan sapma, sorumluluk almama, işbirliğinden sapma, yetersiz ve kötü iletişim

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım ve iletişim

Hedefimiz her ortamda başarı ise, en önemli ve başlıca anahtarlardan biri,

İYİ VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

 • Biz insanlar, ancak başka insanlarla olan bağlantılarımız içinde yaşayabilir ve gelişebiliriz.
 • Ve biz bu bağlantılarımız için bir oluruz
 • Var olmak iletişim içinde olmak demektir

 

Hatalı düşünmek sahibine, hatalı konuşmaksa herkese zarar verir.

Montesquieu

 

Bağırarak konusursan sadece sesini duyarlar , alçak sesle konuşursan söylediklerini dinlerler.

Tristan Bernard

 

Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır iyi bir dinleyici olabilmek için bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir.

Doğan Cüceloğlu

—————————————————————–

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım ve iletişim

 • Kişinin kendisiyle iletişimi
 • Kişiler arası iletişim
 • Empati

Empati

 • Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak ne hissettiğini anllamaya çalışmasıdır
 • Kişinin karşısındakinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama yeteneğidir
 • Karşımızdaki kişinin dünyayı görüşünü bir anlık yakalamaktır
 • Empati karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek, sempati duymak değildir

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması için Takım iletişimi neden önemli ve gereklidir?

 • Aynı hedef ve amaç için çalışma
 • Hedef ve amacı anlama
 • Karar sürecinde katkı ve rol oynama
 • Yani herkes oyunda olmalı
 • İletişim varsa, o zaman takım ortak amaca ulaşmak için daha etkili ve verimli bir performans sergiler.
 • Bilgi paylaşımı
 • Çünkü bilgi güçtür
 • Doğru yer ait olma ve kendini adama hislerini yaratır
 • Kendisini adayan bireyler daha fazla katkı sağlar ve takım için değerli olduğunu düşünür

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım iletişimi kurma

 • Amacın net bir şekilde tanımlandığından emin olun
 • İletişimle ortaya çıkan etkileşim, problem çözümünde ve takımın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur
 • Açık iletişim ile takım içi ve takımlar arası güven duygusu gelişir

Takım ileşimi: Açık iletişimin özellikleri

 • Takım üyeleri arasında ısrarlı bir şekilde fikir veya geri bildirim talebini destekler
 • Eğer varsa fikir ayrılıkları karar vermede önemlidir
 • Takım üyeleri etkili iletişim ile sorumluluğu paylaşır
 • Herkes takımın amaç ve hedeflerini anlamak için aktif olur

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım iletişiminin ana noktaları

Net olmak

Olgular ve ayrıntılar ver, belirsiz veya anlaşılmaktan kaçınmak

 

Doğru olmak

Verilen bilginin doğru ve güvenilir olmasından emin olmak

 

Dürüst olmak

İletişime girilen takım üyeleri ile açık ve doğru sözlü olmak, kuşku uyandırabilecek bilgileri vermekten kaçınmak

 

Mantıklı olmak,

Mesajın kolay bir şekilde takıp edilebilmesini sağlamak

 

Eksiksiz olmak

Fikir ile ilgili olarak her türlü bilgi ve ayrıntıyı sağlamak

 

Kısa ve özlü olmak

Kısa ve özlü bir şekilde bilgi iletmek, gereksiz kelimelerden uzak durmak .

 

Konu ile ilgili olmak

Belirlenen görev üzerinde durmak, sadece gereken bilgiyi vermek

 

Geri bildirim almak

Bilgi ile ilgili düşünceleri sormak

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım iletişiminde üyelerin sorumlulukları

 • Açık görüşlülük
 • Dinleme becerisi
 • Geri bildirim
 • Düşünce belirtme fırsatı
 • Karar süreçlerine katılma
 • Söylediğinin sahibi olmak
 • Duyup anladığının sorumluluğunu almak
 • Anlaşılabilir bir dil kullanmak
 • Beden dilinin farkında olmak
 • Çalıştığın veya iletişime girdiğin kişilerde daima güven duygusu yaratmak
 • Takımda mesaj aktarmak
 • Mesajın amacını ifade etmek
 • Mesaj ile iletişim kurmak
 • Diğerlerini dinlemek
 • Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak
 • Özetlemek ve harekete geçmek

 

Diğer önemli noktalar

Katılımcı olmayan takım üyelerine;

 • Aynı amacın anlaşılmasının ve aynı sayfada olduğunun garanti edilmesi
 • Eğer başka bir neden varsa takımın faaliyete geçmesinde öncü bulma
 • Eğer argüman geçerli ise takımın güveninin sarsılmadan mesajın taşınması
 • Eger mesaj geçerli değil ise motivasyonel faktörleri devreye sokmak
 • Diğer önemli noktalar

 

Zayıf ve kötü iletişimin etkileri

 • Zaman ve enerji kaybı
 • Güven kaybı
 • İşin bitiş zamanının uzaması
 • Olumlu değişimi engelleme
 • Proformansın kötüleşmesi

Bundan dolayı takımın iyi iletişimde olduğundan emin olmak gerekir.

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Takım ve çatışma

Çatışma kişiler arası olabileceği gibi takım ve gruplar arası da olabilir.

Meydana geldiği zaman,

 • Dikkate alınmalı
 • Uğraşılmalı

Çatışma yönetimi

Yarışmacı

 • Önce ben
 • Tek taraflı kazanma

Yardımcı

 • Önce siz
 • Tek taraflı kazanma

Kaçınma / uzak durma

 • Çatışmadan kaç veya ertele
 • Kazan veya kazanma – belirsizlik

Uzlaşmacı

 • Ortak noktada uzlaşma
 • İki tarafta kazanabilir

İşbirliği

 • Her iki tarafta kazanır
 • Karşılıklı tatmin
 • Karşılıklı saygı
 • Karşılıklı zenginleşme
 • Karşılıklı küçümseme ortadan kalkar
 • Karşılıklı çaba

BİZ, BERABERİZ DUYGUSUNU GELİŞTİRİR.

 

Yeni Takım Ruhu ve Adaptasyon

Değişikliklere en iyi tepki veren ve en iyi uyum sağlayanlar, yaşama sansına diğerlerine göre daha fazla sahiptir. Burada en güçlü olma ve en zeki olma sadece yeterli değildir.

Charles Darwin

 

Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken V şeklinde bir formasyonla uçtuklarınıu görmüşsünüzdür. Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırdılar. Araştırma sonucunda şu verilere ulaşılmıştır:

V uçuş, her kuşun arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratır. Böylece V şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %70 oranında uzatır.

Gerçek güç birliklelikteki takımların katkısıyla olur!

Bir kaz V grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor

Takımdan ayrılırsan gerçek gücünü kaybedersin!

V gurubunun başında giden kaz hava akımından yararlanamıyor. Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konuma geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz, grubun her noktasında yer almış oluyor

Gerçek güç olabilmek için takımlar arası işbirliğine önem ver.

Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar.

Gerçek güç olabilmek için takım içi ve takımlar arası iletişime önem ver

Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor.

Tekrar uçabilene kadar onunla beraber kalıyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor.

Gerçek güç olabilmek için değişime ve yeni ortama, yeni hedeflere, yeni birlikteliklere uyum sağla.

Evet siz bir takımsınız ama siz beraber ve birbirinize bağlı kaldığınız sürece daha güçlüsünüz ve bu gücünüzü takım olarak kalırsanız koruyabilirsiniz.

Share.

Leave A Reply