Liderlik Programları

  • Liderlik Gelişim Programı: Bu program ile her seviyeden yöneticilerimize, içten dışa liderlik modelini benimseyerek, organizasyonel yapı içindeki konumlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırıyoruz. Ayrıca, yöneticilerimizin pozisyonları gereği ihtiyaç duydukları davranışsal yetkinliklerin gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Bunu hedeflerken de yöneticilerimizi hem teknik bilgi-beceri kazandıracak eğitimlerle hem de kişisel gelişim eğitimleri ile destekliyoruz

 

  • Koçlukla Gelen Liderlik: Bu programla yöneticilerimizi “koçluk yaklaşımı” ile tanıştırıyoruz. Koçluk kavramına yakından bakmalarını sağlayarak koçluğun bir lider ve yönetici olarak nasıl kullanılacağını keşfetmelerini ve takımlarında güven iklimi oluşturmak için gerekli becerileri edinmelerini amaçlıyoruz.

 

  • Çok Boyutlu Liderlik ve Çok Boyutlu Kişisel Liderlik: Çok Boyutlu Liderlik eğitimlerimiz ile yöneticilerimizin takımın gelişimi için çalışanlarının bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun liderlik stillerini benimsemelerini amaçlıyoruz. Çok Boyutlu Kişisel Liderlik eğitimlerimiz ile de çalışanlarımızın kendi gelişimleri için inisiyatif alarak yöneticileri ile gelişim ihtiyaçlarını açıkça paylaşmalarını ve uygun liderlik stilini talep etmelerini sağlayacak bakış açısını kazanmalarına yardımcı oluyoruz.