Mağaza Yöneticileri İçin Eğitim ve Gelişim Süreçleri

Işık Tutan Liderler Eğitimi

Reyon/Kasa/Depo Yöneticilerinin;

  •  Liderlik yetkinliklerini geliştirmek,
  •  Durumsal Liderlik yaklaşımının bir kültür haline dönüşmesini sağlamak,
  •  Çalışanlarımıza, mağazadaki iş süreçlerini daha verimli hale getirmeleri amacıyla ihtiyaç duydukları desteği sağlamak

amacıyla hazırlanan ve kurum içi yöneticiler tarafından verilen bir sınıf içi eğitimdir.

Koçlukla Gelen Liderlik Eğitimi

Mağaza yöneticilerinin, koçluk yetkinlikleri olan; dinleme, soru sorma, geri bildirim verme ve takdir etme becerilerini güçlendirerek, koçluk algısı ile yöneticilik yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen davranışsal bir sınıf içi eğitimidir.

Çok Boyutlu Liderlik Eğitimi

Çok Boyutlu Liderlik Eğitimleri ile yöneticilerin;

  •  Astlarının kişisel ve kurumsal amaçları yerine getirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını anlamaları,
  • Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için farklı liderlik stillerini kullanmaları,
  •  Çalışanları ile karşılıklı beklentilerini karara bağlayarak pozitif bir iletişim ortamı yaratmalarını sağlamak

amacı ile verilen bir sınıf içi eğitimdir.